I Regaty Klubu Żeglarskiego "IKAR"

Klub poszukuje 4 chętne osoby  do uczestnictwa w regatach, ponieważ klub przekazuje własny jacht do udziału w zawodach, nasza drużyna jest zwolniona z opłaty wpisowej. Natomiast osoba startująca jest zobligowana do:

  • pokrycia kosztów związanych z transportem jachtu (ok. 10 -15 zł)
  • branie czynnego udziału w transporcie (Omegi lub Pucka) - trasa Radom - Domaniów (załadunek) - Siczki (rozładunek). Po zawodach należy jacht odtransportować do Domaniowa

Od chętnych osób oczekuje się:

  • chęci...
  • dobrego humoru
  • zaangażowania
  • mile widziane doświadczenie żeglarskie

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie 10 zł, na poczet transportu

Zgłoszenia przyjmuje Tomasz Kmiotek

 

regaty

2019  HKZM Szkuner obozy i szkolenia żeglarskie od 1991 r