O nas…

H.K.Ż.M „Szkuner” istniej od 1991 roku.

Uchwałą walnego zgromadzenia klubu w 2006 r. zostało powołane do życia stowarzyszenie kultury fizycznej: Główna działalność klubu skupia się na:

 • Szkoleniach żeglarskich, które są prowadzone od początku działalności klubu. Nasi instruktorzy byli w 100% kadrą szkolącą w 3 kolejnych latach na pierwszym kursie instruktorskim, który odbył się w historii ROZŻ w Radomiu w miejscowości Ryn j. Ryńskie
 • 1998 roku reprezentacja klubu wywalczyła jacht typu „PUCK” za zajęcie I miejsca w Harcerskim Wieloboju Morskim w Pucku (jacht nadal służy do nauki i rekreacji)
 • W 1999 instruktorzy i członkowie klubu w 100% przygotowali i przeprowadzili regaty „I Regaty Jachtów Kabinowych o Puchar Wojewody Radomskiego – Ryn 1999”
 • W latach 1997-2002 w I LO im. M. Kopernika w Radomiu działała 131 RDHS pod patronatem HKŻM „Szkuner”, która od roku 2003 została przekształcona w szkolną sekcję żeglarską, która działa do dnia dzisiejszego.
 • Organizujemy obozy, kursy żeglarskie oraz rejsy morskie
 • Od 2005 r. klub jest organizatorem Regat o Puchar Prezesa Radomskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
 • Od 2007 r. członkowie klubu starują w Radomskich Regatach Żeglarskich, z różnym powodzenie, ale przecież najważniejsza jest zabawa... (ale zawsze któraś z załóg na "pudle")
 • Od roku 2008 klub corocznie organizuje obozy naukowe (informatyczno - żeglarskie), rozbudzając tym samym zainteresowania algorytmiczne młodych ludzi
 • Każdego rok jest organizowany conajmniej jeden rejs morski
you

Historia klubu na YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=xWjAp5h1g94

kadraKadra

Kadrę klubu stanowią osoby, które rektutują się z naszych byłych kursantów oraz wychowanków które  "wyrosły w klubie", są to najczęściej studenci oraz tz. "stara gwardia" czyli klubowe wapno. "Wapno" dochowała się już własnych pociech, które czynnie uczestninczą w życiu klubu. Jesteśmy klubem, który posiada dobrze wyszkoloną kadrę instruktorską z wysokimi stopniami żeglarskimi oraz długim stażem i doświadczeniem żeglarskim. Nasz klub stał się kuźnią nowych członków PZŻ, wyszkoliliśmy kadrę instruktorską, która powołała do życia nowe kluby i stowarzyszenia żeglarskie działające na terenie naszego okręgu.

Zarząd klubu:

 • komandor – Tomasz Kmiotek (nauczyciel informatyki ),
 • skarbnik – Grzegorz Skura (nauczyciel akademicki, pielęgniarz dyplomowany),
 • członek zarządu – Anna Pająk (informatyk ).

Komisja rewizyjna:

 • przewodniczący – Paweł Sulima (prawnik),
 • członek Rafał Błędowski (nauczyciel informatyki, wokalista zespołu szantowego KLIPER ) ,
 • członek – Marek Dobrowolski (nauczyciel informatyki, automatyk).

Kadra klub, która nie oszczędzą własnego czasu i zaangażowania w pracę klubu jest długa i nie sposób wymieni tu wszystkich tak abby nikt nie poczuł się pominięty...

2019  HKZM Szkuner obozy i szkolenia żeglarskie od 1991 r