Posiłek na obozie na MazurachObóz żeglarski dla dzieci 10-13 lat. Z elementami nauki programowania.

Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 10-13 lat, ale kryterium wiekowe nie jest ostateczne, decyduje o tym wiele czynników takich jak: rozwój emocjonalny dziecka, samodzielność, dojrzałość wieku dziecięcego, poczucie własnego bezpieczeństwa w grupie.

2019  HKZM Szkuner obozy i szkolenia żeglarskie od 1991 r